Saturday, December 5, 2009

Câu hỏi lý thuyết xe máy

Câu 1: KHÁI NIỆM "ĐƯỜNG BỘ" ĐƯỢC HIỂU NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐÚNG?

A - Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ
B - Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ

Câu 2: KHÁI NIỆM "PHẦN ĐƯỜNG XE CHẠY" ĐƯỢC HIỂU NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐÚNG?

A - Là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại
B - Là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại. dải đất dọc hai bên đường để đảm bảo an toàn giao thông
C - Cả hai ý trên

Câu 3: KHÁI NIỆM "LÀN ĐƯỜNG" ĐƯỢC HIỂU NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐÚNG?

A - Là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường
B - Là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của đường, có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn

Câu 4: KHÁI NIỆM "DẢI PHÂN CÁCH" ĐƯỢC HIỂU NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐÚNG?

A - Là bộ phận của đường để phân chia mặt đường thành hai chiều xe chạy riêng biệt
B - Là bộ phận của đường để phân chia phần đường của xe cơ giới và xe thô sơ
C - Cả hai ý trên

Câu 5: CÓ MẤY LOẠI DẢI PHÂN CÁCH ?

A - Loại cố định
B - Loại di động
C - Cả hai loại trên

Câu 6: TRONG LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ KHÁI NIỆM "ĐƯỜNG CAO TỐC" ĐƯỢC HIỂU NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐÚNG?

A - Là đường chỉ dành riêng cho xe cơ giới chạy với tốc độ cao, có dải phân cách chia đường cho xe chạy theo 2 chiều ngược nhau riêng biệt và không giao cắt cùng mức với đường khác.
B - Là đường chỉ dành riêng cho xe cơ giới chạy với tốc độ cao, có dải phân cách chia đường cho xe chạy theo 2 chiều ngược nhau riêng biệt và xe thô sơ, không giao cắt cùng mức với đường khác.

Câu 7: "NGƯỜI THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ" GỒM NHỮNG THÀNH PHẦN NÀO?

A - Người điều khiển, người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường bộ
B - Người điều khiển, dẫn dắt súc vật
C - Người đi bộ trên đường
D - Cả ba thành phần nêu trên

Câu 8: "NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG " GỒM NHỮNG THÀNH PHẦN NÀO?

A - Người điều khiển xe cơ giới
B - Người điều khiển xe thô sơ
C - Người điều khiển xe máy chuyên đùng tham gia giao thông đường bộ
D - Cả ba thành phần nêu trên

Câu 9: "NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG" GỒM NHỮNG THÀNH PHẦN NÀO?

A - Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
B - Cảnh sát giao thông, người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại nơi thi công, nơi ùn tắt giao thông, ở bến phà, tại cầu đường bộ đi chung với đường sắt

Câu 10: NGƯỜI THAM GIA GIAO THÔNG PHẢI LÀM GÌ ĐỂ BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ?

A - Phải nghiêm chỉnh chấp hành quy tắt giao thông, phải giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác.
B - Đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.
C - Luôn luôn đi bên phải theo chiều đi của mình, phải giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác.

Câu 11: BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA AI?

A - Là trách nhiệm của ngành giao thông vận tải.
B - Là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và của toàn xã hội.
C - Là trách nhiệm của cảnh sát giao thông.

Câu 12: XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY, XE ĐẠP KHÔNG ĐƯỢC XẾP HÀNG HÓA, HÀNH LÝ VƯỢT QUÁ PHÍA SAU ĐÈO HÀNG LÀ BAO NHIÊU MÉT?

A - 0,50 mét.
B - 0,04 mét.
C - 0,03 mét.

Câu 13: NGƯỜI LÁI XE ĐANG ĐIỀU KHIỂN XE TRÊN ĐƯỜNG MÀ TRONG MÁU CÓ NỒNG ĐỘ CỒN VƯỢT QUÁ BAO NHIÊU THÌ BỊ NGHIÊM CẤM?

A - Nồng độ cồn vượt quá 60 miligam/100 mililít máu.
B - Nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu.
C - Nồng độ cồn vượt quá 100 miligam/100 mililít máu.

Câu 14: NGƯỜI LÁI XE ĐANG ĐIỀU KHIỂN XE TRÊN ĐƯỜNG MÀ TRONG KHÍ THỞ CÓ NỒNG ĐỘ CỒN VƯỢT QUÁ BAO NHIÊU THÌ BỊ NGHIÊM CẤM?

A - Nồng độ cồn vượt quá 40 miligam/1 lít khí thở.
B - Nồng độ cồn vượt quá 60 miligam/1 lít khí thở
C - Nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/1 lít khí thở

Câu 15: NGƯỜI THAM GIA GIAO THÔNG PHẢI ĐI NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐÚNG QUY TẮC GIAO THÔNG?

A - Đi bên phải theo chiều đi của mình; phải giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác.
B - Đi bên phải theo chiều đi của mình; đi đúng phần đường quy định; chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.
C - Đi đúng phần đường quy định; chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.

Câu 16: NGƯỜI LÁI XE PHẢI LÀM GÌ KHI ĐIỀU KHIỂN XE VÀO ĐƯỜNG CAO TỐC?

A - Phải có tín hiệu xin vào và phải nhường đường cho xe đang chạy trên đường.
B - Khi thấy an toàn mới cho xe nhập vào dòng xe ở làn đường sát mép ngoài.
C - Nếu có làn đường tăng tốc thì phải cho xe chạy trên làn đường đó trước khi vào các làn đường của đường cao tốc.
D - Tất cả các ý nêu trên.

Câu 17: NGƯỜI LÁI XE PHẢI LÀM GÌ KHI ĐIỀU KHIỂN XE RA KHỎI ĐƯỜNG CAO TỐC?

A - Phải thực hiện chuyển dần sang các làn đường phía bên phải, nếu có làn đường giảm tốc thì phải cho xe chạy trên làn đường đó trước khi rời khỏi đường cao tốc.
B - Phải thực hiện chuyển ngay sang các làn đường phía bên trái hoặc bên phải, nếu có làn đường giảm tốc thì phải cho xe chạy trên làn đường đó trước khi rời khỏi đường cao tốc.

Câu 18: KHI ĐIỀU KHIỂN XE TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC NHỮNG VIỆC LÀM NÀO KHÔNG CHO PHÉP?

A - Không được cho xe chạy ở phần lề đường, không được quay đầu xe, lùi xe, không được cho xe chạy quá tốc độ tối đa và dưới tốc độ tối thiểu ghi trên biển báo, sơn kẻ trênmặt đường.
B - Không được quay đầu xe, lùi xe, không được cho xe chạy quá tốc độ tối đa và dưới tốc độ tối thiểu ghi trên biển báo, sơn kẻ trênmặt đường.

Câu 19: NHỮNG NGƯỜI CÓ MẶT TẠI NƠI XẢY RA TAI NẠN GIAO THÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM GÌ?

A - Bảo vệ hiện trường, giúp đỡ, cứu chữa kịp thời, bảo vệ tài sản của người bị nạn.
B - Báo tin ngay cho cơ quan công an hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.
C - Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn theo yêu cầu của cơ quan công an.
D - Tất cả 3 trách nhiệm nêu trên.

Câu 20: TRÊN ĐƯỜNG GIAO THÔNG, KHI HIỆU LỆNH CỦA NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG TRÁI VỚI HIỆU LỆNH CỦA ĐÈN HOẶC BIỂN BÁO THÌ NGƯỜI THAM GIA GIAO THÔNG PHẢI CHẤP HÀNH THEO HIỆU LỆNH NÀO?

A - Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.
B - Hiệu lệnh của đèn điều khiển giao thông.
C - Hiệu lệnh của biển báo hiệu đường bộ.

Câu 21: KHI Ở MỘT KHU VỰC ĐỒNG THỜI CÓ ĐẶT BIỂN BÁO HIỆU CỐ ĐỊNH VÀ BIỂN BÁO HIỆU TẠM THỜI MÀ Ý NGHĨA HIỆU LỰC KHÁC NHAU, THÌ NGƯỜI LÁI XE PHẢI CHẤP HÀNH HIỆU LỆNH CỦA BIỂN NÀO?

A - Biển báo hiệu cố định.
B - Biển báo hiệu tạm thời.

Câu 22: XE CƠ GIỚI 2 - 3 BÁNH CÓ ĐƯỢC KÉO ĐẨY NHAU HOẶC VẬT GÌ KHÁC TRÊN ĐƯỜNG KHÔNG?

A - Được phép.
B - Tùy trường hợp.
C - Tuyệt đối không.

Câu 23: KHÁI NIỆM "ĐƯỜNG BỘ TRONG KHU VỰC ĐÔNG DÂN CƯ" ĐƯỢC HIỂU NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐÚNG?

A - Đường bộ nằm trong khu vực nội thành phố, nội thị xã có đông người và phương tiện tham gia giao thông trên đường.
B - Đường bộ nằm trong khu vực nội thành phố, nội thị xã và những đoạn đường bộ được xác định từ vị trí có hiệu lực của biển báo hiệu "Bắt đầu khu đông dân cư" đến vị trí có hiệu lực của biển báo hiệu "Hết khu đông dân cư".
C - Những đoạn đường bộ được xác định từ vị trí có hiệu lực của biển báo hiệu "Bắt đầu khu đông dân cư" đến vị trí có hiệu lực của biển báo hiệu "Hết khu đông dân cư".

Câu 24: ĐỐI VỚI CÁC LOẠI XE MÁY KÉO, XE CÔNG NÔNG, XE LAM, XE LÔI MÁY, XE XÍCH LÔ MÁY, XE BA GÁC MÁY, XE MÁY CHUYÊN DÙNG VÀ CÁC LOẠI XE TƯƠNG TỰ HIỆN ĐANG ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG, KHI THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ VỚI TỐC ĐỘ TỐI ĐA KHÔNG QUÁ LÀ BAO NHIÊU?

A - 60 km/h.
B - 50 km/h.
C - 40 km/h.
D - 30 km/h.

Câu 25: TRÊN ĐƯỜNG BỘ TRONG KHU VỰC ĐÔNG DÂN CƯ, XE MÔ TÔ HAI BÁNH THAM GIA GIAO THÔNG VỚI TỐC ĐỘ TỐI ĐA CHO PHÉP LÀ BAO NHIÊU?

A - 60 km/h.
B - 50 km/h.
C - 40 km/h.
D - 30 km/h.

Câu 26: TRÊN ĐƯỜNG BỘ NGOÀI KHU VỰC ĐÔNG DÂN CƯ, LOẠI XE CƠ GIỚI NÀO THAM GIA GIAO THÔNG VỚI TỐC ĐỘ TỐI ĐA CHO PHÉP LÀ 50 KM/H?

A - Ôtô chở người đến 30 chỗ ngồi (trừ ôtô buýt), ôtô tải có trọng tải dưới 3500 kg.
B - Ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi (trừ ôtô buýt), ôtô tải có trọng tải từ 3500 kg trở lên.
C - Ôtô kéo rơ moóc, ôtô kéo xe khác, xe gắn máy.
D - Ôtô buýt, ôtô sơ mi rơ moóc, ôtô chuyên dùng, xe mô tô.

Câu 27: TRÊN ĐƯỜNG BỘ NGOÀI KHU VỰC ĐÔNG DÂN CƯ, LOẠI XE CƠ GIỚI NÀO THAM GIA GIAO THÔNG VỚI TỐC ĐỘ TỐI ĐA CHO PHÉP LÀ 60 KM/H?

A - Ôtô chở người đến 30 chỗ ngồi (trừ ôtô buýt), ôtô tải có trọng tải dưới 3500 kg.
B - Ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi (trừ ôtô buýt), ôtô tải có trọng tải từ 3500 kg trở lên.
C - Ôtô kéo rơ moóc, ôtô kéo xe khác, xe gắn máy.
D - Ôtô buýt, xe mô tô, ôtô sơ mi rơ moóc, ôtô chuyên dùng.

Câu 28: Ở NHỮNG NƠI NÀO CẤM QUAY ĐẦU XE?

A - Ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường.
B - Trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, trong hầm đường bộ, tại nơi đường bộ giao cắt đường sắt.
C - Đường hẹp, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất.
D - Tất cả các trường hợp nêu trên.

Câu 29: TRÊN ĐƯỜNG CÓ NHIỀU LÀN ĐƯỜNG CHO XE CHẠY CÙNG CHIỀU ĐƯỢC PHÂN BIỆT BẰNG VẠCH KẺ PHÂN LÀN ĐƯỜNG, NGƯỜI LÁI XE CHO XE CHẠY NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐÚNG QUY TẮC GIAO THÔNG?

A - Cho xe chạy trên bất kì làn đường nào, khi chuyển làn phải có đèn tín hiệu báo trước, phải bảo đảm an toàn.
B - Phải cho xe chạy trong một làn đường và chỉ được phép chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.

Câu 30: KHI VƯỢT XE KHÁC PHẢI ĐẢM BẢO NHỮNG ĐIỀU KIỆN GÌ?

A - Không có chướng ngại vật ở phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt.
B - Xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải; xe vượt phải vượt về bên trái (trừ các trường hợp đặc biệt).
C - Phải báo hiệu bằng đèn hoặc còi, trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.
D - Tất cả những điều kiện trên.

Câu 31: KHI ĐIỀU KHIỂN XE CHẠY TRÊN ĐƯỜNG BẾT CÓ XE SAU XIN VƯỢT NẾU ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN NGƯỜI LÁI XE PHẢI LÀM GÌ?

A - Giảm tốc độ và ra hiệu cho xe sau vượt. Không được gây trở ngại cho xe sau vượt.
B - Cho xe tránh về bên phải mình và ra hiệu cho xe sau vượt. Nếu có chướng ngại vật phía trước hoặc thiếu điều kiện an toàn chưa cho vượt được phải ra hiệu cho xe sau biết. Cấm xe bị vượt gây trở ngại cho xe xin vượt.
C - Người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.

Câu 32: XE SAU CÓ THỂ VƯỢT LÊN BÊN PHẢI XE KHÁC ĐANG CHẠY PHÍA TRƯỚC TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO?

A - Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái.
B - Khi xe điện đang chạy giữa đường.
C - Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.
D - Tất cả các trường hợp trên.

Câu 33: KHI ĐANG CHẠY DƯỚI GẦM CẦU VƯỢT, ĐƯỜNG VÒNG, ĐẦU DỐC NGƯỜI LÁI XE MUỐN VƯỢT XE KHÁC THÌ PHẢI XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

A - Nháy đèn pha kết hợp với tín hiệu còi cho xe trước biết để xe mình vượt.
B - Tuyệt đối không được vượt.

Câu 34: TẠI NƠI ĐƯỜNG BỘ GIAO CẮT ĐƯỜNG SẮT CHỈ CÓ ĐÈN TÍN HIỆU HOẶC CHUÔNG BÁO HIỆU, KHI ĐÈN TÍN HIỆU MÀU ĐỎ ĐÃ BẬT SÁNG HOẶC CÓ TIẾNG CHUÔNG BÁO HIỆU, NGƯỜI THAM GIA GIAO THÔNG PHẢI DỪNG LẠI VÀ GIỮ KHOẢNG CÁCH TỐI THIỂU BAO NHIÊU MÉT TÍNH TỪ RAY GẦN NHẤT?

A - 5,00 m
B - 3,00 m
C - 4,00 m
D - 2,00 m

Câu 35: KHI QUA ĐƯỜNG GIAO NHAU, THỨ TỰ ƯU TIÊN XE NÀO ĐƯỢC ĐI TRƯỚC LÀ ĐÚNG QUY TẮC GIAO THÔNG?

A - Xe cứu thương đang chở bệnh nhân cấp cứu hoặc đi đón bệnh nhân cấp cứu, đoàn xe tang.
B - Xe quân sự, xe công an nhân dân đi làm nhiệm vụ đặc biệt khẩn cấp, đoàn xe có cảnh sát đi dẫn đường.
C - Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ.

Câu 36: TẠI NƠI ĐƯỜNG GIAO NHAU CÓ BÁO HIỆU ĐI THEO VÒNG XUYẾN, NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN PHẢI NHƯỜNG ĐƯỜNG NHƯ THẾ NÀO?

A - Ưu tiên bên phải.
B - Xe báo hiệu xin đường trước xe đó được đi trước.
C - Phải nhường đường cho xe đi bên trái.

Câu 37: TẠI NƠI GIAO NHAU GIỮA ĐƯỜNG KHÔNG ƯU TIÊN VÀ ĐƯỜNG ƯU TIÊN HOẶC GIỮA ĐƯỜNG NHÁNH VÀ ĐƯỜNG CHÍNH NGƯỜI LÁI XE PHẢI XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

A - Nhường đường cho xe chạy ở bên phải mình tới.
B - Nhường đường cho xe chạy ở bên trái mình tới.
C - Nhường đường cho xe chạy trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kì hướng nào tới.

Câu 38: KHI GẶP MỘT ĐOÀN XE, MỘT ĐOÀN NGƯỜI CÓ TỔ CHỨC, NGƯỜI LÁI XE CÓ ĐƯỢC PHÉP CHO XE CHẠY CẮT NGANG KHÔNG?

A - Không được phép.
B - Được phép.

Câu 39: NGƯỜI LÁI XE PHẢI GIẢM TỐC ĐỘ ĐẾN MỨC KHÔNG NGUY HIỂM (CÓ THỂ DỪNG LẠI MỘT CÁCH AN TOÀN) TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP NÀO?

A - Khi có báo hiệu hạn chế tốc độ hoặc có chướng ngại vật trên đường; khi tầm nhìn bị hạn chế.
B - Khi qua nơi đường giao nhau, nơi đường bộ giao cắt đường sắt, đường vòng, đoạn đường gồ ghề, trơn trượt, cát bụi.
C - Khi qua cầu, cống hẹp; khi lên gần đỉnh dốc, khi xuống dốc, khi qua trường học, nơi tập trung đông người, nơi đông dân, có nhà cửa gần đường.
D - Tất cả các hành vi trên.

Câu 40: KHI ĐIỀU KHIỂN XE CHẠY TRÊN ĐƯỜNG NGƯỜI LÁI XE CẦN MANG THEO CÁC LOẠI GIẤY TỜ GÌ VỀ NGƯỜI VÀ XE?

A - Giấy phép lái xe, đăng ký xe, giấy lưu hành xe.
B - Giấy phép lái xe, đăng ký xe, giấy vận chuyển, chứng minh thư nhân dân.
C - Lệnh vận chuyển, đăng ký xe, giấy phép lưu hành xe.
D - Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đó, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới và giấy phép vận chuyển (nếu loại xe đó cần phải có)

Câu 41: TRONG ĐÔ THỊ VÀ KHU ĐÔNG DÂN CƯ, NGOÀI CÁC XE ƯU TIÊN ĐANG ĐI LÀM NHIỆM VỤ THEO QUY ĐỊNH CỦALUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, TRƯỜNG HỢP NÀO DƯỚI ĐÂY XE KHÔNG ĐƯỢC BẤM CÒI?

A - Khi qua nơi đông người tụ họp, đi lại trên đường.
B - Khi qua nơi có trường học trẻ em đi lại trên đường.
C - Từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.
D - Khi qua ngã ba, ngã tư, trong thành phố, thị xã, thị trấn đông người qua lại.

Câu 42: KHI GẶP MỘT ĐOÀN XE, MỘT ĐOÀN XE TANG HAY MỘT ĐOÀN NGƯỜI CÓ TỔ CHỨC ĐI THEO HÀNG NGŨ, NGƯỜI LÁI XE PHẢI XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG QUY TẮC GIAO THÔNG?

A - Bóp còi, rú ga để cắt ngang qua.
B - Không được cắt ngang qua đoàn xe, đoàn người.
C - Báo hiệu và từ từ cho xe đi qua để đảm bảo an toàn.

Câu 43: XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY LƯU THÔNG TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG BỘ, TRƯỜNG HỢP NÀO GHI DƯỚI ĐÂY SỬ DỤNG GƯƠNG CHIẾU HẬU VI PHẠM LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ?

A - Có 1 gương bên trái có tác dụng
B - Có đủ 2 gương có tác dụng
C - Không có gương

Câu 44: KHI MUỐN QUAY ĐẦU XE TRONG TRƯỜNG HỢP XE ĐANG ĐI TRÊN CẦU, GẦM CẦU VƯỢT, ĐƯỜNG NGẦM HAY KHU VỰC ĐƯỜNG SẮT GIAO CẮT ĐƯỜNG BỘ, NGƯỜI LÁI XE PHẢI LÀM GÌ?

A - Không được quay đầu xe
B - Lợi dụng chỗ rộng và phải có người làm tín hiệu sau xe để bảo đảm an toàn
C - Lợi dụng chỗ rộng có thể quay đầu được để quay đầu xe an toàn

Câu 45: CƠ QUAN NÀO QUY ĐỊNH CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG CẤM ĐI, ĐƯỜNG ĐI MỘT CHIỀU, NƠI CẤM DỪNG, CẤM ĐỖ, CẤM QUAY ĐẦU XE LẮP ĐẶT BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ?

A - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
B - Cơ quan quản lý giao thông vận tải
C - Cảnh sát giao thông - Trật tự
D - Thanh tra bảo vệ công trình giao thông

Câu 46: KHI QUA PHÀ, QUA CẦU PHAO NGƯỜI LÁI XE PHẢI LÀM GÌ BẢO ĐẢM AN TOÀN ?

A - Khi đến bến phà, cầu phao các loại xe phải xếp hàng trật tự, đúng nơi quy định, không làm cản trở giao thông.
B - Khi xuống phà, đang ở trên phà và khi lên bến, mọi người phải xuống xe, trừ người điều khiển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, người bệnh, người già yếu và người tàn tật
C - Các loại xe cơ giới phải xuống phà trước, xe thô sơ, người xuống phà sau; khi lên bến, người lên trước, các phương tiện giao thông lên sau theo hướng dẫn của người điều khiển giao thông.
D - Tất cả các trường hợp trên

Câu 47: NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE MÔTÔ HAI BÁNH, BA BÁNH CÓ DUNG TÍCH XI LANH TỪ 50CM3 TRỞ LÊN PHẢI ĐỦ BAO NHIÊU TUỔI?

A - 16 tuổi
B - 18 tuổi
C - 20 tuổi

Câu 48: TẠI NƠI CÓ CẮM BIỂN BÁO "TỐC ĐỘ TỐI ĐA CHO PHÉP" NHỮNG LOẠI XE NÀO ĐƯỢC CHẠY VỚI TỐC ĐỘ VƯỢT QUÁ SỐ GHI TRÊN BIỂN BÁO?

A - Không loại xe nào
B - Xe chữa cháy, xe hộ đê, xe công an, xe quân sự
C - Xe chữa cháy, xe quân sự, xe công an, xe cứu thương
D - Các loại xe ưu tiên theo quy định tại Điều 20 Luật giao thông đường bộ

Câu 49: NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN, NGƯỜI NGỒI TRÊN XE MÔ TÔ HAI BÁNH, XE MÔ TÔ BA BÁNH, XE GẮN MÁY PHẢI ĐỘI MŨ BẢO HIỂM KHI ĐI TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG BỘ NÀO?

A - Khi đi trên các tuyến đường trong thành phố, thị xã, thị trấn
B - Khi đi trên các tuyến quốc lộ
C - Khi đi trên các tuyến đường bộ có quy định phải đội mũ bảo hiểm

Câu 50: XE GẮN MÁY, MÔ TÔ 2 BÁNH ĐƯỢC CHỞ NHIỀU NHẤT LÀ MẤY NGƯỜI?

A - Hai người kể cả người lái
B - Ngoài người lái xe chỉ được chở thêm một người ngồi phía sau và một trẻ em.
C - Ngoài người lái xe chỉ được chở thêm hai người lớn trong trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu hoặc áp giải người phạm tội.
D - Cả ý hai và ý 3

Download Tài liệu hướng dẫn tập huấn đào tạo lái xe
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe

0 comments:

Post a Comment

 

Học lái xe Copyright © 2012 Hoc Lai Xe