Friday, February 26, 2010

Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe

Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe
Hỏi: Ðề nghị báo cho biết những quy định của Nhà nước về việc cấp lại Giấy phép lái xe (GPLX)? Trường hợp GPLX bị mất, bị thu hồi, GPLX đã quá hạn sử dụng thì xử lý thế nào?

(Ảnh minh họa)Trả lời: Quy chế quản lý sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ (ban hành kèm theo Quyết định số 54/2007/QÐ-BGTVT ngày 7-11-2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) quy định việc cấp lại GPLX như sau:

1- Người có GPLX đã hết hạn quá từ một tháng trở lên, nhưng chưa quá 6 tháng, kể từ ngày hết hạn, có đủ hồ sơ gốc, thì được dự sát hạch lại lý thuyết để được cấp GPLX mới.

2- Người có GPLX đã hết hạn quá từ 6 tháng trở lên, kể từ ngày hết hạn, có đủ hồ sơ gốc, thì được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành lái xe để được cấp GPLX mới.
3- GPLX bị mất, còn thời hạn sử dụng và còn hồ sơ gốc, nếu bị mất trong các trường hợp thiên tai như bão lụt, động đất hoặc bị hỏa hoạn, có xác nhận của chính quyền địa phương; bị cướp, trấn lột, mất trộm có xác nhận rõ vụ việc của cơ quan công an, cơ quan quản lý GPLX không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, thì được xét cấp lại GPLX.
GPLX bị mất, còn thời hạn sử dụng và còn hồ sơ gốc, nếu bị mất ngoài các trường hợp trên, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, thì được dự sát hạch lại lý thuyết để được cấp GPLX.
4- Người bị thu hồi GPLX không thời hạn, sau thời hạn 1 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi (hoặc tước quyền sử dụng GPLX không thời hạn), nếu có nhu cầu, được dự học lại Luật Giao thông đường bộ, đạo đức người lái xe, được kiểm tra và có chứng nhận của cơ sở đào tạo đã hoàn thành nội dung học và nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, thì được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành lái xe để được cấp GPLX.
5- GPLX quá hạn bị mất, còn hồ sơ gốc, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, sau 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, thì được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành lái xe để được cấp GPLX.
6- GPLX quá hạn bị mất, không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch của địa phương, có xác nhận của cơ sở đào tạo nơi đã dự học, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 12 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, thì được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để được cấp lại GPLX.
7- Thời hạn cấp lại GPLX thực hiện như đối với cấp mới. Khi cấp lại GPLX, cơ quan quản lý cấp GPLX phải cắt góc GPLX cũ.

Download Tài liệu hướng dẫn tập huấn đào tạo lái xe
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe

0 comments:

Post a Comment

 

Học lái xe Copyright © 2012 Hoc Lai Xe