Friday, February 26, 2010

Biển báo cấm

Biển báo cấm
Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm. Người sử dụng đường phải chấp hành những điều cấm mà biển đã báo.
Biển báo cấm gồm 39 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 101 đến biển số 139.Số hiệu biển báo: 101

Tên biển báo: Đường cấm

Chi tiết:

Đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.


Số hiệu biển báo: 102

Tên biển báo: Cấm đi ngược chiều

Chi tiết:

Đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.


Số hiệu biển báo: 103a

Tên biển báo: Cấm ôtô

Chi tiết:

Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng đi qua, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.


Số hiệu biển báo: 103b

Tên biển báo: Cấm ôtô rẽ phải

Chi tiết:

Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng xe rẽ phải, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước.


Số hiệu biển báo: 103c

Tên biển báo: Cấm ôtô rẽ trái

Chi tiết:

Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng xe rẽ trái, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước.


Số hiệu biển báo: 104

Tên biển báo: Cấm môtô

Chi tiết:

Đường cấm tất cả các loại môtô đi qua, trừ các xe môtô được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.


Số hiệu biển báo: 105

Tên biển báo: Cấm ôtô và môtô

Chi tiết:

Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới và môtô đi qua trừ xe gắn máy và các xe ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.


Số hiệu biển báo: 106

Tên biển báo: Cấm ôtô tải

Chi tiết:

Để báo đường cấm tất cả các loại ôtô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép (bao gồm trọng lượng xe và hàng) trên 3,5Tấn đi qua trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.


Số hiệu biển báo: 107

Tên biển báo: Cấm ôtô khách và ôtô tải

Chi tiết:

Để báo đường cấm ôtô chở hành khách và các loại ôtô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép trên 3,5Tấn kể cả các loại máy kéo và xe máy thi công chuyên dùng đi qua trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.


Số hiệu biển báo: 108

Tên biển báo: Cấm ôtô kéo moóc

Chi tiết:

Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kéo theo rơ-moóc kể cả môtô, máy kéo, ôtô khách kéo theo rơ-moóc đi qua, trừ loại ôtô sơ-mi rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên (có kéo theo rơ-moóc) theo luật lệ nhà nước quy định.


Số hiệu biển báo: 109

Tên biển báo: Cấm máy kéo

Chi tiết:

Để báo đường cấm tất cả các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích đi qua.


Số hiệu biển báo: 110a

Tên biển báo: Cấm đi xe đạp

Chi tiết:

Để báo đường cấm xe đạp đi qua.


Số hiệu biển báo: 110b

Tên biển báo: Cấm xe đạp thồ

Chi tiết:

Để báo đường cấm xe đạp thồ đi qua. Biển này không cấm người dắt loại xe này.


Số hiệu biển báo: 111a

Tên biển báo: Cấm xe gắn máy

Chi tiết:

Để báo đường cấm xe gắn máy đi qua. Biển không có giá trị đối với xe đạp.


Số hiệu biển báo: 111b

Tên biển báo: Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xem lam)

Chi tiết:

Để báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy v.v...


Số hiệu biển báo: 111c

Tên biển báo: Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lôi máy)

Chi tiết:

Để báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy v.v...


Số hiệu biển báo: 111d

Tên biển báo: Cấm xe ba bánh loại không có động cơ

Chi tiết:

Để báo đường cấm xe ba bánh loại không có động cơ như xích lô, xe lôi, xe đạp v.v...


Số hiệu biển báo: 112

Tên biển báo: Cấm người đi bộ

Chi tiết:

Để báo đường cấm đi bộ qua lại.


Số hiệu biển báo: 113

Tên biển báo: Cấm xe người kéo, đẩy

Chi tiết:

Để báo đường cấm xe người kéo, đẩy đi qua. Biển không có giá trị cấm những xe nôi của trẻ em và phương tiện chuyên dùng để đi lại của người tàn tật.


Số hiệu biển báo: 114

Tên biển báo: Cấm xe xúc vật kéo

Chi tiết:

Để báo đường cấm súc vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng đi qua.


Số hiệu biển báo: 109

Tên biển báo: Cấm máy kéo

Chi tiết:

Để báo đường cấm tất cả các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích đi qua.


Số hiệu biển báo: 110a

Tên biển báo: Cấm đi xe đạp

Chi tiết:

Để báo đường cấm xe đạp đi qua.


Số hiệu biển báo: 110b

Tên biển báo: Cấm xe đạp thồ

Chi tiết:

Để báo đường cấm xe đạp thồ đi qua. Biển này không cấm người dắt loại xe này.


Số hiệu biển báo: 111a

Tên biển báo: Cấm xe gắn máy

Chi tiết:

Để báo đường cấm xe gắn máy đi qua. Biển không có giá trị đối với xe đạp.


Số hiệu biển báo: 111b

Tên biển báo: Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xem lam)

Chi tiết:

Để báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy v.v...


Số hiệu biển báo: 111c

Tên biển báo: Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lôi máy)

Chi tiết:

Để báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy v.v...


Số hiệu biển báo: 111d

Tên biển báo: Cấm xe ba bánh loại không có động cơ

Chi tiết:

Để báo đường cấm xe ba bánh loại không có động cơ như xích lô, xe lôi, xe đạp v.v...


Số hiệu biển báo: 112

Tên biển báo: Cấm người đi bộ

Chi tiết:

Để báo đường cấm đi bộ qua lại.


Số hiệu biển báo: 113

Tên biển báo: Cấm xe người kéo, đẩy

Chi tiết:

Để báo đường cấm xe người kéo, đẩy đi qua. Biển không có giá trị cấm những xe nôi của trẻ em và phương tiện chuyên dùng để đi lại của người tàn tật.


Số hiệu biển báo: 114

Tên biển báo: Cấm xe xúc vật kéo

Chi tiết:

Để báo đường cấm súc vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng đi qua.


Số hiệu biển báo: 115

Tên biển báo: Hạn chế trọng lượng xe

Chi tiết:

Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ của nhà nước quy định, có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.


Số hiệu biển báo: 116

Tên biển báo: Hạn chế trọng lượng trên trục xe

Chi tiết:

Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ của nhà nước quy định, có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) phân bổ trên một trục bất kỳ của xe vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.


Số hiệu biển báo: 117

Tên biển báo: Hạn chế chiều cao

Chi tiết:

Cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định có chiều cao (tính đến điểm cao nhất kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua.


Số hiệu biển báo: 118

Tên biển báo: Hạn chế chiều ngang

Chi tiết:

Cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định có chiều ngang (kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua.


Số hiệu biển báo: 119

Tên biển báo: Hạn chế chiều dài ôtô

Chi tiết:

Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.


Số hiệu biển báo: 120

Tên biển báo: Hạn chế chiều dài ôtô kéo moóc

Chi tiết:

Đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kéo theo moóc kể cả ôtô sơ-mi rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên kéo moóc theo luật lệ nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe, moóc và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.


Số hiệu biển báo: 121

Tên biển báo: Cự ly tối thiểu giữa hai xe

Chi tiết:

Để báo xe ôtô phải đi cách nhau một khoảng tối thiểu. Số ghi trên biển cho biết khoảng cách tối thiểu tính bằng mét. Biển có hiệu lực cấm các xe ôtô không được đi cách nhau kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định một cự ly nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo.


Số hiệu biển báo: 122

Tên biển báo: Dừng lại

Chi tiết:

Biển có hiệu lực buộc các xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định dừng lại trước biển hoặc trước vạch ngang đường và chỉ được phép đi khi thấy các tín hiệu (do người điều khiển giao thông hoặc đèn, cờ) cho phép đi.


Số hiệu biển báo: 123a

Tên biển báo: Cấm rẽ trái

Chi tiết:

Cấm rẽ trái (theo hướng mũi tên chỉ) ở những chỗ đường giao nhau. Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định được rẽ trái.


Số hiệu biển báo: 123b

Tên biển báo: Cấm rẽ phải

Chi tiết:

Để báo cấm rẽ phải (theo hướng mũi tên chỉ) ở những chỗ đường giao nhau. Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định được rẽ phải.


Số hiệu biển báo: 124a

Tên biển báo: Cấm quay xe

Chi tiết:

Cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) quay đầu theo kiểu chữ U, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.


Số hiệu biển báo: 124b

Tên biển báo: Cấm ôtô quay đầu xe

Chi tiết:

Cấm xe ôtô và xe môtô 3 bánh (cide car) quay đầu theo kiểu chữ U, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.


Số hiệu biển báo: 125

Tên biển báo: Cấm vượt

Chi tiết:

Cấm các loại xe cơ giới vượt nhau kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định. Được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy.


Số hiệu biển báo: 126

Tên biển báo: Cấm ôtô tải vượt

Chi tiết:

Cấm tất cả các loại ô tô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép (bao gồm trọng lượng xe và hàng) trên 3.5 tấn kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định vượt nhau. Được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy.


Số hiệu biển báo: 127

Tên biển báo: Tốc độ tối đa cho phép

Chi tiết:

Cấm tất cả các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.


Số hiệu biển báo: 128

Tên biển báo: Cấm bóp còi

Chi tiết:

Cấm các loại xe cơ giới sử dụng còi.


Số hiệu biển báo: 129

Tên biển báo: Kiểm tra

Chi tiết:

Để báo nơi đặt trạm kiểm tra, các loại phương tiện vận tải qua đó phải dừng lại để làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát theo luật lệ nhà nước quy định.


Số hiệu biển báo: 130

Tên biển báo: Cấm dừng xe và đỗ xe

Chi tiết:

Để báo nơi cấm dừng xe và đỗ xe. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới dừng và đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.


Số hiệu biển báo: 132

Tên biển báo: Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp

Chi tiết:

Để báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định đi theo chiều nhìn thấy biển phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đi theo hướng ngược lại khi đi qua các đoạn đường và cầu hẹp.


Số hiệu biển báo: 133

Tên biển báo: Hết cấm vượt

Chi tiết:

Biển báo các xe cơ giới được phép vượt nhau nhưng phải theo đúng luật đi đường bộ quy định về điều kiện cho phép vượt nhau.


Số hiệu biển báo: 134

Tên biển báo: Hết hạn chế tốc độ tối đa

Chi tiết:

Biển báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối đa. Kể từ biển này, các xe được phép chạy với tốc độ tối đa đã quy định trong Luật Giao thông đường bộ.


Số hiệu biển báo: 135

Tên biển báo: Hết tất cả các lệnh cấm

Chi tiết:

Biển báo hiệu đoạn đường hết tất cả các lệnh cấm.


Số hiệu biển báo: 136

Tên biển báo: Cấm đi thẳng

Chi tiết:

Biểu thị ở phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng.


Số hiệu biển báo: 137

Tên biển báo: Cấm rẽ trái và rẽ phải

Chi tiết:

Biểu thị ở ngã đường phía trước cấm tất cả các loại xe cộ rẽ trái và rẽ phải.


Số hiệu biển báo: 138

Tên biển báo: Cấm đi thẳng và rẽ trái

Chi tiết:

Biểu thị ở ngã tư, ngã năm đường phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng và rẽ trái.


Số hiệu biển báo: 139

Tên biển báo: Cấm đi thẳng và rẽ phải

Chi tiết:

Biểu thị ở ngã tư, ngã năm đường phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng và rẽ phải.

Download Tài liệu hướng dẫn tập huấn đào tạo lái xe
- Cẩm nang An toàn giao thông qua hoạt hình
- Tổng hợp tất cả các link hay nhất ôn luyện thi lái xe

0 comments:

Post a Comment

 

Học lái xe Copyright © 2012 Hoc Lai Xe